Psychotherapie 

Gestalttherapie 

Traumatherapie: Somatic Experience

Equine Assisted therapie


Sessies zijn mogelijk in onze gespreksruimte, in het bos of in de wei bij de paarden.


PsychoTherapie
 

Veerle Maes


Ik werk met hoofd, hart en buik. Dat begint bij betrokken luisteren naar jou in een ruimere situatie, maar ook luisteren tussen de lijnen, naar wat nog geen woorden vindt. Er is tijd en ruimte om samen te voelen, woorden en beelden te zoeken die uitdrukken hoe jij dit ervaart en wat je van daaruit nodig hebt. We werken vaak met wat er gebeurt in je lichaam, omdat daar de informatie opgeslagen zit waar we met ons verstand niet altijd bij kunnen. Van daaruit zoeken en experimenteren we samen naar nieuwe manieren om hiermee op een veilige manier in actie te gaan.  

Uit mijn jarenlange ervaring in de Bijzondere Jeugdzorg weet ik dat complexe vragen en in het bijzonder mbt hechting, me aantrekken. Ik ben een ervaren gids in een weg zoeken tussen de bomen, nuance en mogelijkheden zien. Samen nieuwe grond creëren waar er geen lijkt te zijn. 


Het belang van echte en warme dialoog van mens tot mens is voor mij steeds meer de essentie vanwaaruit heling vertrekt. Vanuit verankering in jezelf, echt in ontmoeting gaan met de ander, je omgeving. Doorheen jobs en opleidingen. Ervaringsgerichte procesbegeleiding (Outward Bound), Equitherapie (UCLouvain), Gestalttherapie (IVC), Somatic Experiencing, ontwikkelde ik vaardigheden in ervaringsgericht werken met een sterke focus op het lichamelijke. Voelen, ademen, aarden, centreren, balanceren, trauma helen vanuit het lichaam en je autonoom zenuwstelsel… Vanaf oktober 2023 ben ik afgestudeerd Somatic Experiencing Practitioner. Deze vaardigheden werden doorheen de jaren ook verankerd in mijn persoonlijk proces, mijn gezinsleven met mijn man en 3 grote dochters, het werk met mens en paard. 


Waarvoor je bij mij terecht kan:

Je kan bij mij terecht voor een brede waaier van problemen, o.a. relationele problemen, rouwen, agressie, zelfvertrouwen, schaamte, burnout, assertiviteit, hedendaags leiderschap, trauma,….


Wie bij mij terecht kan:

Volwassenen en jongeren. 

Talen: 

Nederlands, Frans en Engels


Waar en wanneer:

Therapiesessies gaan door op ma, di, woe en do overdag. Avondsessies zijn beperkt mogelijk op di-avond. 

gesprekstherapie binnen of buiten, wandeltherapie in het Meerdaelwoud en equitherapie aan de wei of in het bos  (met assistentie van paarden). 

Onze gespreksruimte is gelegen in Bruyère du Wez 5, 1390 Nethen

De weide is gelegen in Rue de Beaumont, 1390 Nethen


Geert Borms

"De boom vraagt niet wat hij moet worden, hij groeit."

werkdomeinen:

 • Individuele psychotherapie voor jongeren en volwassenen

 • Ouderbegeleiding

 • Gezinstherapie
 • Supervisie en teamcoaching

 • Bemiddeling in Familiale Zaken

 • Bemiddelaar

opleidingen:

 • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) en de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP)

 • Licentiaat in de klinische psychologie, optie Kind, jeugdige en gezin (KULeuven, 1985-1992)

 • vierjarige opleiding Gestalttherapie (Instituut Voor Communicatie 1994-1998)

 • Ervaringsgericht werken met groepen (Outward Bound, 2000-2001)

 • Opleiding Bemiddelaar, 2014,Opleiding Bemiddeling in Familiale Zaken, 2014-2015 (Mediv, Mediation Instituut Vlaanderen)

 • Training Lichaamsgericht Traumawerk met Kinderen door Maggie Kline (USA) (De Onderstroom, 2016)

Geregistreerd bij de Psychologencommissie (nr. 671104259)

Aangesloten bij een vaste intervisiegroep van Gestalttherapeuten

werkervaring:

 • 10 jaar werkervaring in de bijzondere jeugdzorg
  en jongeren welzijnswerk

 • Trainer en Coach bij Eniti, Point 3, BrainTrain, Outfortsinds 2003

 • Mede-oprichter en staf bij Eniti sinds 1994

specialisaties:

 • faseproblematieken
 • (problemen gerelateerd aan een specifieke ontwikkelingsfase)

 • rouw- en verliesverwerking, ondersteuning bij echtscheiding

 • Problemen met assertiviteit (sociaal angstig, agressief)

 • thema’s eigen aan nieuw samengestelde gezinnen

 • verwerking van emotionele en fysieke trauma’s

 • negatief zelfbeeld

 • depressie

talen:

 • Nederlands

 • Engels

 • Frans

sfeerbeelden