Supervisie

Ondersteuning in het kijken naar eigen professioneel handelen gelinkt aan eigen processen, ervaringsgericht, onderbouwd, Vanuit verschillende denkkaders: Gestalt, Somatic Experiencing, Polyvagal traumatheorie, Systeemdenken, ...


About

Voor: teams en individuen

Locatie: gespreksruimte Esenso, Meerdaelwoud of op verplaatsing

Door:

Geert Borms: expertise in werken met kinderen, jongeren en volwassenen.

Veerle Maes: expertise in jeugdhulpverlening, werken met mens en paard, trauma.